Tùy chỉnh thứ tự sản phẩm

500.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Thử tự sản phẩm hiển thị trên website mặc định từ mới tới cũ dựa theo ngày nhập. Công cụ cho phép nhà quản trị tùy ý thay đổi cách sắp xếp sản phẩm để phù hợp với kế hoạch và chiến lược kinh doanh của mình.