Tính phí vận chuyển theo quận huyện

1.000.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Tính năng nâng cao, cho phép quản trị chỉ định phí vận chuyển từng quận, huyện cụ thể. Phí vận chuyển sẽ hiện thị ở bước thanh toán, khi người mua hàng chọn vị trí giao hàng.

Để dùng tính năng này, website buộc phải có giỏ hàng.