Thiết kế Banner chuyên nghiệp

300.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Một website đẹp cần phải có ít nhất một banner đẹp để thu hút người dùng. CHILI luôn hỗ trợ bạn thực hiện tốt việc này. Thiết kế của CHILI chú trọng tuyệt đối vào tính thẩm mỹ, bố cục và màu sắc, đảm bảo tính chuyên nghiệp cho từng thương hiệu.

Bạn cần chuẩn bị những gì?

  • Hình ảnh chất lượng cao: Bạn cần cung cấp cho CHILI hình ảnh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ đẹp, rõ nét và chất lượng. Một hình ảnh có chất lượng thấp hoặc mờ nhạt sẽ ảnh hưởng đến thiết kế, làm cho banner thiếu chuyên nghiệp, và tất nhiên, chẳng có ai muốn click vào chúng cả. 
  • Xác định thông điệp (slogan) muốn truyền tải tới khách hàng: Tính rõ ràng và mạch lạc chính là ưu tiên hàng đầu! Hãy cố gắng tóm tắt những gì bạn muốn truyền tải tới khách hàng trong một vài từ thật rõ ràng, dễ hiểu, CHILI sẽ chèn lên banner của bạn.

Ghi chú: 01 App "Thiết kế banner chuyên nghiệp" sẽ có giá trị tương ứng với 01 banner và 01 banner chỉnh sửa tối đa không quá 03 lần.