Sản phẩm bộ

1.000.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Tiện ích dành cho các website bán hàng, nhóm các sản phẩm lại với nhau giúp bạn tăng doanh số bán hàng của mình bằng các sản phẩm được đề xuất mà người dùng thường mua cùng nhau là một trong những chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất trong số các chiến lược tiếp thị này, hấp dẫn hơn nhiều và những khách hàng nhìn thấy chúng có thể đã quan tâm đến chúng. Bằng cách này, tỷ lệ chuyển đổi thực sự cao.

Website thực tế tham khảo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-product-bundle/19734133