Sửa sản phẩm nhanh

Giá chỉ 5.000 VNĐ/THÁNG

Tiết kiệm thời gian quản lý sản phẩm để dành thời gian tập trung kinh doanh

Ứng dụng cho phép bạn sửa nhanh giá trị của một, nhiều sản phẩm ngay trong lưới danh sách mà không cần vào trang chi tiết từng sản phẩm. Rất thích hợp với các website bán hàng có quy mô trung bình và lớn

Các chức năng tiêu biểu

  • Chỉnh sửa giá trị nhiều sản phẩm cùng 1 lúc ngay trong 1 trang giao diện
  • Hỗ trợ tải nhiều hình ảnh cùng 1 lúc
  • Tùy biến ẩn hiện các cột giá trị sản phẩm
  • Hỗ trợ xuất ra file Excel
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Sửa sản phẩm nhanh

Giá chỉ 5.000 VNĐ/THÁNG

Tiết kiệm thời gian quản lý sản phẩm để dành thời gian tập trung kinh doanh

Ứng dụng cho phép bạn sửa nhanh giá trị của một, nhiều sản phẩm ngay trong lưới danh sách mà không cần vào trang chi tiết từng sản phẩm. Rất thích hợp với các website bán hàng có quy mô trung bình và lớn

Các chức năng tiêu biểu

  • Chỉnh sửa giá trị nhiều sản phẩm cùng 1 lúc ngay trong 1 trang giao diện
  • Hỗ trợ tải nhiều hình ảnh cùng 1 lúc
  • Tùy biến ẩn hiện các cột giá trị sản phẩm
  • Hỗ trợ xuất ra file Excel
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179