Lịch sự kiện

Giá chỉ 5.000 VNĐ/THÁNG

Ứng dụng phù hợp cho các website cần hiển thị thông tin như

 • Lịch dự kiện (công ty, tổ chức sự kiện, truyền thông)
 • Lịch công tác (công ty, tổ chức nhà nước, tập đoàn)
 • Thời khóa biểu (trường học, các trung tâm giáo dục)
 • Lịch dạy học (Trung tâm giáo dục, sinh ngữ, spa,....)
 • ... hoặc các dạng thông tin cần hiển thị theo mốc thời gian

Các chức năng chính

 • Tạo lịch, sự kiện... chỉ trong vài thao tác nhấn chuột
 • Tương thích với các thiết bị di động
 • Tùy biến nội dung, màu sắc từng giá trị, ô thời gian hiển thị

 

Lịch sự kiện

Giá chỉ 5.000 VNĐ/THÁNG

Ứng dụng phù hợp cho các website cần hiển thị thông tin như

 • Lịch dự kiện (công ty, tổ chức sự kiện, truyền thông)
 • Lịch công tác (công ty, tổ chức nhà nước, tập đoàn)
 • Thời khóa biểu (trường học, các trung tâm giáo dục)
 • Lịch dạy học (Trung tâm giáo dục, sinh ngữ, spa,....)
 • ... hoặc các dạng thông tin cần hiển thị theo mốc thời gian

Các chức năng chính

 • Tạo lịch, sự kiện... chỉ trong vài thao tác nhấn chuột
 • Tương thích với các thiết bị di động
 • Tùy biến nội dung, màu sắc từng giá trị, ô thời gian hiển thị

 

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179