Khôi phục dữ liệu

Miễn phí

Trong quá trình thao tác trên trang quản trị, có thể trong một lúc bất cẩn nào đó bạn xóa nhầm vài (hoặc tệ hơn là tất cả) thông tin quan trọng như sản phẩm, danh mục, thông tin khách hàng VIP,...

Ứng dụng khôi phục dữ liệu cho phép bạn phục hồi thông tin đã xóa chỉ bằng vài cú click chuột. Lưu ý, chỉ khôi phục được các thông tin bị xóa sau khi cài đặt ứng dụng này.

Khôi phục dữ liệu

Miễn phí

Trong quá trình thao tác trên trang quản trị, có thể trong một lúc bất cẩn nào đó bạn xóa nhầm vài (hoặc tệ hơn là tất cả) thông tin quan trọng như sản phẩm, danh mục, thông tin khách hàng VIP,...

Ứng dụng khôi phục dữ liệu cho phép bạn phục hồi thông tin đã xóa chỉ bằng vài cú click chuột. Lưu ý, chỉ khôi phục được các thông tin bị xóa sau khi cài đặt ứng dụng này.

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179