Nhúng file PDF trong bài viết

500.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Ngoài chữ và hình ảnh, một số doanh nghiệp còn có nhu cầu chèn thêm các file dạng PDF để tăng thêm giá trị và làm phong phú thêm nội dung. Chức năng không giới hạn số lượng file PDF, người dùng có thể xem trực tiếp trên trình duyệt hoặc tải xuống máy tính.

Website thực tế tham khảo: https://ngoimauhakari.vn/gioi-thieu