Nhập sản phẩm từ file Excel

1.000.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Bạn có hàng trăm, hàng ngàn sản phẩm hiện được lưu trữ trong file Excel và muốn nhập lên web. Nếu nhập theo phương pháp thủ công thì có thể tốn hàng tuần hoặc thậm chí là hàng tháng. 

Chili cung cấp giải pháp nhập tự động từ file Excel, toàn bộ mọi công đoạn đều được xử lý tự động và chỉ cần tối vài phút là xong. Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng ứng dụng này, các chuyên viên của Chili sẽ phân tích file Excel sản phẩm có sẵn của bạn để đưa phương án xử lý chính xác và phù hợp.

Website thực tế tham khảo: http://sosanhgianhanhvn916.chiliweb.org/