Mega menu

1.000.000 VNĐ
Đăng ký app này

Bạn còn thắc mắc?

Mega menu là một dạng tổng hợp danh mục giúp cho tất cả sự sự chọn lựa sẽ xuất hiện cùng lúc dưới dạng ngang hoặc dọc. Dưới menu lớn sẽ có những menu con được tách ra thành các đầu mục nhỏ hơn.

Mega menus thường có:

  • 1 hoặc nhiều bảng to được chia thành những group sự chọn lựa.
  • những chọn lựa có thiết kế kiểu khối, typography (thiết kế kiểu chữ), và có lúc sử dụng icon.
  • Tất cả mọi thứ đều hiện lên cùng một lúc để người dùng không phải kéo xuống hoặc ấn vào một danh mục con khác.

Website thực tế tham khảo: