Đăng nhập bằng Facebook & G+

Miễn phí

Để tăng tối đa sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình thành toán đơn hàng, ứng dụng đăng nhập bằng Facebook và Google Plus cho phép bạn có thể dùng tài khoản Facebook hoặc tài khoản Google để đăng nhập thay vì phải đăng ký tài khoản mới. Hỗ trợ đăng nhập nhanh chòng chỉ với vài cú click chuột. Đồng thời có thể theo dõi đơn hàng vừa đặt bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge Plus của bạn.

Đăng nhập bằng Facebook & G+

Miễn phí

Để tăng tối đa sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình thành toán đơn hàng, ứng dụng đăng nhập bằng Facebook và Google Plus cho phép bạn có thể dùng tài khoản Facebook hoặc tài khoản Google để đăng nhập thay vì phải đăng ký tài khoản mới. Hỗ trợ đăng nhập nhanh chòng chỉ với vài cú click chuột. Đồng thời có thể theo dõi đơn hàng vừa đặt bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge Plus của bạn.

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179