Kết nối với MISA

8.000.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Kết nối giữa website Chili và MshopKeeper thuộc Misa

  • Plugin cho phép kết nối đồng bộ sản phẩm một chiều từ đơn vị Misa về Website Chili (Woocommerce)
  • Plugin cho phép đồng bộ một chiều đơn hàng từ Website Chili về hệ thống Misa

Chi tiết xem liên kết đính kèm Kết nối với Misa