Kết nối Viettel POS

200.000 VNĐ
Đăng ký app này

Bạn còn thắc mắc?

Tích hợp với dịch vụ giao hàng Viettel POS. Khi khách hàng đặt hàng trên web, đơn hàng sẽ tự động tạo thành vận đơn và chuyển qua dịch vụ Viettel POS để tiếp tục xử lý theo quy trình giao nhận.