Kết nối Cloudfone

200.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Tích hợp các tính năng liên lạc cao cấp của tổng đài Cloudfone Việt Nam lên website, giúp cho khách hàng liên lạc với doanh nghiệp dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Các chức năng được tích hợp bao gồm:

- Click to Call (gọi lại cho tôi). Người dùng chỉ cần nhập số điện thoại, nhân viên phía website sẽ tự động gọi ngược lại cho khách hàng.

- Lịch sử cuộc gọi: Thống kê toàn bộ các số điện thoại đã sử dụng Click to Call, làm dữ liệu để chăm sóc khách hàng về sau.

Website thực tế tham khảo: