Hiển thị Popup

100.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Quảng cáo popup có khả năng xuất hiện trên trang Web chính mà người dùng Internet vừa truy cập vào, nó thường có nội dung là một thông điệp quảng cáo, một chương trình khuyến mãi, thông báo hoăc là kết nối đến với các trang web khác,…

Công cụ cho phép nhà quản trị bổ sung popup lên website, tùy biến nội dung hiển thị.

Website thực tế tham khảo: https://riverhousemontessori.edu.vn/