Portfolio

Miễn phí

Có thể nói một cách chính xác nhất và phù hợp với nhiều đối tượng nhất thì portfolio là Hồ sơ năng lực, nó chính là thông điệp truyền tải nội dung về khả năng của bạn (công ty của bạn) đến với khách hàng.

Mục đích của portfolio là đem đến cho người đọc các thông tin về website của bạn. Các sản phẩm, dịch vụ hoặc dự án tiêu biểu của bạn cũng được trình bày thông qua Porfolio. Có một số mẹo bạn nên biết khi sử dụng

Các sản phẩm tiêu biểu: Không nên đưa toàn bộ các sản phẩm của bạn vào portfolio, hãy có sự lựa chọn và cẩn trọng trong từng hình ảnh bạn đưa vào. Trong phần này, bạn có thể đưa ra các sản phẩm chưa được thực hiện mà chỉ mới xuất hiện dưới dạng khái niệm, lên ý tưởng với điều kiện đó hoàn toàn là thảnh quả sáng tạo của bản thân. Một trong những điểm đáng lưu ý của portfolio là sự chọn lựa nội dung mang tính “chìa khóa”

Những lời nhận xét: Đó chính là các giải thưởng (nếu có), nó sẽ giúp giá trị của bạn tăng lên rất nhiều. Đó chính là những lời nhận xét của những người có uy tín hoặc khách hàng dành tặng cho bạn. Điều này sẽ giúp cho giá trị website của bạn tăng lên rất nhiều.

Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng Portfolio như một thư viện ảnh

Portfolio

Miễn phí

Có thể nói một cách chính xác nhất và phù hợp với nhiều đối tượng nhất thì portfolio là Hồ sơ năng lực, nó chính là thông điệp truyền tải nội dung về khả năng của bạn (công ty của bạn) đến với khách hàng.

Mục đích của portfolio là đem đến cho người đọc các thông tin về website của bạn. Các sản phẩm, dịch vụ hoặc dự án tiêu biểu của bạn cũng được trình bày thông qua Porfolio. Có một số mẹo bạn nên biết khi sử dụng

Các sản phẩm tiêu biểu: Không nên đưa toàn bộ các sản phẩm của bạn vào portfolio, hãy có sự lựa chọn và cẩn trọng trong từng hình ảnh bạn đưa vào. Trong phần này, bạn có thể đưa ra các sản phẩm chưa được thực hiện mà chỉ mới xuất hiện dưới dạng khái niệm, lên ý tưởng với điều kiện đó hoàn toàn là thảnh quả sáng tạo của bản thân. Một trong những điểm đáng lưu ý của portfolio là sự chọn lựa nội dung mang tính “chìa khóa”

Những lời nhận xét: Đó chính là các giải thưởng (nếu có), nó sẽ giúp giá trị của bạn tăng lên rất nhiều. Đó chính là những lời nhận xét của những người có uy tín hoặc khách hàng dành tặng cho bạn. Điều này sẽ giúp cho giá trị website của bạn tăng lên rất nhiều.

Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng Portfolio như một thư viện ảnh

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179