Đổi màu web bán hàng

Giá chỉ 6.000 VNĐ/THÁNG

Màu sắc là một thành phần rất quan trọng trong thiết kế web. Từng màu sắc được sử dụng trong mỗi thiết kế quả thật là sự kết hợp tuyệt vời. Nó đã tạo được cảm hứng cũng như mang đến cho người xem một cái nhìn đẹp mắt và  chúng ta sẽ được nhìn thấy nhiều phong cách được thể hiện trong mỗi trang web.

Với công cụ Đổi màu chủ đạo, bạn có thể dễ dàng thay đổi màu chủ đạo website của bạn trong nháy mắt mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn gì về kỹ thuật thiết kế web

Các tính năng chính 

  • Đổi màu chủ đạo của toàn bộ website 
  • Màu sắc sẽ do khách hàng lựa chọn
  • Có tính năng xem thực tế khi vừa đổi màu xong 
  • Hỗ trợ khôi phục màu gốc

Đổi màu web bán hàng

Giá chỉ 6.000 VNĐ/THÁNG

Màu sắc là một thành phần rất quan trọng trong thiết kế web. Từng màu sắc được sử dụng trong mỗi thiết kế quả thật là sự kết hợp tuyệt vời. Nó đã tạo được cảm hứng cũng như mang đến cho người xem một cái nhìn đẹp mắt và  chúng ta sẽ được nhìn thấy nhiều phong cách được thể hiện trong mỗi trang web.

Với công cụ Đổi màu chủ đạo, bạn có thể dễ dàng thay đổi màu chủ đạo website của bạn trong nháy mắt mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn gì về kỹ thuật thiết kế web

Các tính năng chính 

  • Đổi màu chủ đạo của toàn bộ website 
  • Màu sắc sẽ do khách hàng lựa chọn
  • Có tính năng xem thực tế khi vừa đổi màu xong 
  • Hỗ trợ khôi phục màu gốc

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179