Biểu tượng sản phẩm

Miễn phí

Biểu tượng sản phẩm là ứng dụng giúp quý khách có thể thu hút sự chú ý của khách hàng tới sản phẩm đó, đồng thời đẩy mạnh nhu cầu mua sắm khi khách hàng ghé thăm website của quý khách. Ứng dụng này được xây đựng để tối ưu hóa các chi tiết nhỏ nhất như biểu tượng khuyến mãi khi sản phẩm được giảm giá hay các biểu tượng tùy chọn khác.

Với ứng dụng này quý khách có thể linh hoạt tùy chọn màu sắc cho chữ, màu nền, vị trí hiển thị,... cho biểu tượng. Giúp quý khách có thể dễ dàng tạo được biểu tượng ưng ý nhất dành cho sản phẩm của website.

Biểu tượng sản phẩm

Miễn phí

Biểu tượng sản phẩm là ứng dụng giúp quý khách có thể thu hút sự chú ý của khách hàng tới sản phẩm đó, đồng thời đẩy mạnh nhu cầu mua sắm khi khách hàng ghé thăm website của quý khách. Ứng dụng này được xây đựng để tối ưu hóa các chi tiết nhỏ nhất như biểu tượng khuyến mãi khi sản phẩm được giảm giá hay các biểu tượng tùy chọn khác.

Với ứng dụng này quý khách có thể linh hoạt tùy chọn màu sắc cho chữ, màu nền, vị trí hiển thị,... cho biểu tượng. Giúp quý khách có thể dễ dàng tạo được biểu tượng ưng ý nhất dành cho sản phẩm của website.

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179