Giao diện 2 cột trên di động

500.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Điều chỉnh lại giao diện, cho phép hiển thị 2 sản phẩm trên 1 dòng ở các thiết bị điện thoại thông minh. Giúp hiển thị thêm nhiều sản phẩm hơn, tăng tiếp cận và trải nghiệm cho khách hàng.

Website thực tế tham khảo: https://cocokid.vn/