Nhập liệu 10 tin bài

Giá chỉ 199.000 VNĐ

Cũng giống như xây dựng một ngôi nhà, khi thiết lập xong một website, bạn mới hoàn thành phần thể xác. Muốn website sống động, cuốn hút độc giả, bạn phải phát triển nội dung, là phần linh hồn của web. Bỏ ra một ít chi phí, bạn đã hoàn thành phần khung của website. Nhưng để hoàn thiện nó, bắt nó phát huy tác dụng, đem lại ý nghĩa đích thực cho bạn, đối tác và khách hàng của bạn, bạn sẽ tốn nhiều công sức và chi phí hơn rất nhiều.
Nếu bạn không có nguồn lực chăm sóc, duy trì và phát triển nó, tốt nhất bạn đừng xây dựng nó. Điều đó giống như bạn sinh ra con rồi bỏ rơi nó, nó trở nên một cái xác không có linh hồn.

Với gói ứng dụng nhập liệu tin bài, nội dung tin và hình ảnh sẽ do khách hàng cung cấp. 01 đơn vị tin bao gồm: nội dung và tối đa 05 hình ảnh đi kèm, trong trường hợp tin không có hình ảnh vẫn được tính là 01 đơn vị tin. Tối đa 01 tuần làm việc, không dành cho nhập sản phẩm.

Nhập liệu 10 tin bài

Giá chỉ 199.000 VNĐ

Cũng giống như xây dựng một ngôi nhà, khi thiết lập xong một website, bạn mới hoàn thành phần thể xác. Muốn website sống động, cuốn hút độc giả, bạn phải phát triển nội dung, là phần linh hồn của web. Bỏ ra một ít chi phí, bạn đã hoàn thành phần khung của website. Nhưng để hoàn thiện nó, bắt nó phát huy tác dụng, đem lại ý nghĩa đích thực cho bạn, đối tác và khách hàng của bạn, bạn sẽ tốn nhiều công sức và chi phí hơn rất nhiều.
Nếu bạn không có nguồn lực chăm sóc, duy trì và phát triển nó, tốt nhất bạn đừng xây dựng nó. Điều đó giống như bạn sinh ra con rồi bỏ rơi nó, nó trở nên một cái xác không có linh hồn.

Với gói ứng dụng nhập liệu tin bài, nội dung tin và hình ảnh sẽ do khách hàng cung cấp. 01 đơn vị tin bao gồm: nội dung và tối đa 05 hình ảnh đi kèm, trong trường hợp tin không có hình ảnh vẫn được tính là 01 đơn vị tin. Tối đa 01 tuần làm việc, không dành cho nhập sản phẩm.

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179