Nhập liệu 10 sản phẩm

Giá chỉ 299.000 VNĐ

Cũng giống như xây dựng một ngôi nhà, khi thiết lập xong một website, bạn mới hoàn thành phần thể xác. Muốn website sống động, cuốn hút độc giả, bạn phải phát triển nội dung, là phần linh hồn của web. Bỏ ra một ít chi phí, bạn đã hoàn thành phần khung của website. Nhưng để hoàn thiện nó, bắt nó phát huy tác dụng, đem lại ý nghĩa đích thực cho bạn, đối tác và khách hàng của bạn, bạn sẽ tốn nhiều công sức và chi phí hơn rất nhiều.
Nếu bạn không có nguồn lực chăm sóc, duy trì và phát triển nó, tốt nhất bạn đừng xây dựng nó. Điều đó giống như bạn sinh ra con rồi bỏ rơi nó, nó trở nên một cái xác không có linh hồn.

Với gói nhập liệu 10 sản phẩm, hình ảnh sản phẩm do khách hàng cung cấp. 01 đơn vị sản phẩm kèm theo không quá 05 hình ảnh đi kèm. Sản phẩm được hiệu chỉnh đúng kích thước, nén dung lượng nhằm tăng tốc độ tải trang. Có bài viết đi kèm sản phẩm (nếu khách hàng cung cấp): mã giảm giá. mô tả sản phẩm, thông số kỹ thuật, chính sách hoàn tiền (giao, trả hàng). Tối đa 01 tuần làm việc, không dành cho nhập tin bài

Nhập liệu 10 sản phẩm

Giá chỉ 299.000 VNĐ

Cũng giống như xây dựng một ngôi nhà, khi thiết lập xong một website, bạn mới hoàn thành phần thể xác. Muốn website sống động, cuốn hút độc giả, bạn phải phát triển nội dung, là phần linh hồn của web. Bỏ ra một ít chi phí, bạn đã hoàn thành phần khung của website. Nhưng để hoàn thiện nó, bắt nó phát huy tác dụng, đem lại ý nghĩa đích thực cho bạn, đối tác và khách hàng của bạn, bạn sẽ tốn nhiều công sức và chi phí hơn rất nhiều.
Nếu bạn không có nguồn lực chăm sóc, duy trì và phát triển nó, tốt nhất bạn đừng xây dựng nó. Điều đó giống như bạn sinh ra con rồi bỏ rơi nó, nó trở nên một cái xác không có linh hồn.

Với gói nhập liệu 10 sản phẩm, hình ảnh sản phẩm do khách hàng cung cấp. 01 đơn vị sản phẩm kèm theo không quá 05 hình ảnh đi kèm. Sản phẩm được hiệu chỉnh đúng kích thước, nén dung lượng nhằm tăng tốc độ tải trang. Có bài viết đi kèm sản phẩm (nếu khách hàng cung cấp): mã giảm giá. mô tả sản phẩm, thông số kỹ thuật, chính sách hoàn tiền (giao, trả hàng). Tối đa 01 tuần làm việc, không dành cho nhập tin bài

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179