Đổi màu chủ đạo web

1.000.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Màu sắc là một thành phần rất quan trọng trong thiết kế web. Từng màu sắc được sử dụng trong mỗi thiết kế quả thật là sự kết hợp tuyệt vời. Nó đã tạo được cảm hứng cũng như mang đến cho người xem một cái nhìn đẹp mắt và  chúng ta sẽ được nhìn thấy nhiều phong cách được thể hiện trong mỗi trang web.

Khi đăng ký app này, bạn sẽ được hỗ trợ:

  • Màu sắc chủ đạo sẽ do bạn lựa chọn
  • Đổi màu chủ đạo của toàn bộ website 
  • Chili sẽ gửi hình ảnh website đã đổi màu chủ đạo để bạn kiểm tra xác nhận (hoặc gửi lại hình ảnh màu chủ đạo khác nếu bạn chưa ưng ý)
  • Cập nhật chính thức lên website khi đã xác nhận màu chủ đạo.