Danh sách đại lý

3.000.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Ứng dụng phù hợp với nhu cầu Doanh nghiệp của bạn có nhiều của hàng hoặc đại lý và cần thể hiện ra ngoài website. Hỗ trợ tính năng lọc nhanh theo địa điểm, đánh dấu bản đồ (Google maps), định vị nhanh,....

Website thực tế tham khảo: https://theblues.com.vn/store/ (Nhãn hàng Blue Exchange, khách hàng sử dụng website CHILI.VN)