Đánh giá sản phẩm

500.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Bổ sung tính năng đánh giá, bình chọn sản phẩm / dịch vụ vào website. Vị trí thường đặt ở trang chi tiết sản phẩm / dịch vụ. Giúp website tăng lượt tương tác, nâng cao uy tín với khách hàng mới và đồng thời giúp chủ web có được cái nhìn khách quan về sản phẩm / dịch vụ của mình từ các phản hồi đóng góp của người dùng.

Website thực tế tham khảo: