Giới thiệu sản phẩm

Giá chỉ 5.000 VNĐ/THÁNG

Doanh nghiệp của bạn chỉ kinh doanh vài sản phẩm cốt lõi. CHILI Shop chuyên về bán hàng thì không phù hợp do cách trình bày thiên về sản phẩm. CHILI Comp thì thuần túy về tin tức, giới thiệu.

Vậy giải pháp nào phù hợp?

Ứng dụng Sản phẩm đơn giản dành cho phân hệ CHILI Comp là một bổ sung tuyệt vời, giải đáp bài toán nhu cầu thể hiện của các doanh nghiệp ít sản phẩm. Các chức năng chính:

  • Hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm như Tên, mã số, ảnh sản phẩm, mô tả...
  • Quản lý sản phẩm theo danh mục

Giới thiệu sản phẩm

Giá chỉ 5.000 VNĐ/THÁNG

Doanh nghiệp của bạn chỉ kinh doanh vài sản phẩm cốt lõi. CHILI Shop chuyên về bán hàng thì không phù hợp do cách trình bày thiên về sản phẩm. CHILI Comp thì thuần túy về tin tức, giới thiệu.

Vậy giải pháp nào phù hợp?

Ứng dụng Sản phẩm đơn giản dành cho phân hệ CHILI Comp là một bổ sung tuyệt vời, giải đáp bài toán nhu cầu thể hiện của các doanh nghiệp ít sản phẩm. Các chức năng chính:

  • Hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm như Tên, mã số, ảnh sản phẩm, mô tả...
  • Quản lý sản phẩm theo danh mục

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179