CHILI POS

Miễn phí

Các tính năng cơ bản của hệ thống POS giúp cho khách hàng có thể mua hàng ngay tại địa chỉ cửa hàng. Ứng dụng này là một công cụ mạnh để quản lý doanh thu cho chủ Shop. Giới thiệu tính năng:

 • Thiết kế đáp ứng cho PC / Tablet / Điện thoại di động.
 • Tùy chỉnh theo nhiều phương thức thanh toán.
 • Xem chi tiết sản phẩm.
 • Tìm kiếm danh sách khách hàng.
 • In Hóa Đơn.
 • Kết hợp tìm kiếm theo mã SKU - EAN.
 • Hỗ trợ quét mã vạch (EAN).
 • Công cụ nhập tiền mặt.
 • Quản lý đơn hàng
 • In mã vạch cho sản phẩm
 • Phân quyền cho nhân viên bán hàng

CHILI POS

Miễn phí

Các tính năng cơ bản của hệ thống POS giúp cho khách hàng có thể mua hàng ngay tại địa chỉ cửa hàng. Ứng dụng này là một công cụ mạnh để quản lý doanh thu cho chủ Shop. Giới thiệu tính năng:

 • Thiết kế đáp ứng cho PC / Tablet / Điện thoại di động.
 • Tùy chỉnh theo nhiều phương thức thanh toán.
 • Xem chi tiết sản phẩm.
 • Tìm kiếm danh sách khách hàng.
 • In Hóa Đơn.
 • Kết hợp tìm kiếm theo mã SKU - EAN.
 • Hỗ trợ quét mã vạch (EAN).
 • Công cụ nhập tiền mặt.
 • Quản lý đơn hàng
 • In mã vạch cho sản phẩm
 • Phân quyền cho nhân viên bán hàng

phù hợp với các lĩnh vực
Hotline 24/7: 1900 7179