Biểu tượng sản phẩm

Biểu tượng sản phẩm

CHILI Shop Miễn phí
Quảng cáo POP-UP

Quảng cáo POP-UP

CHILI Shop Miễn phí
Hiệu ứng Banner Slider

Hiệu ứng Banner Slider

CHILI Comp Miễn phí
Đổi màu web giới thiệu

Đổi màu web giới thiệu

CHILI Comp 5.000 VNĐ/THÁNG
Thư viện ảnh - Video

Thư viện ảnh - Video

CHILI Comp Miễn phí
Portfolio

Portfolio

CHILI Comp Miễn phí
Đổi màu web bán hàng

Đổi màu web bán hàng

CHILI Shop 6.000 VNĐ/THÁNG
Watermark  ảnh sản phẩm

Watermark ảnh sản phẩm

Tất cả 2.000 VNĐ/THÁNG
Gói ngôn ngữ

Gói ngôn ngữ

Tất cả 6.000 VNĐ/THÁNG
Thay đổi mẫu giao diện

Thay đổi mẫu giao diện

Tất cả 499.000 VNĐ
Thực đơn cho nhà hàng

Thực đơn cho nhà hàng

CHILI Comp 5.000 VNĐ/THÁNG
Thiết kế banner

Thiết kế banner

Tất cả Miễn phí
Tin tức đơn giản

Tin tức đơn giản

CHILI Shop 2.000 VNĐ/THÁNG