Điều chỉnh lại giao diện, cho phép hiển thị 2 sản phẩm trên 1 dòng ở các thiết bị điện thoại thông minh. Giúp hiển thị thêm nhiều sản phẩm hơn, tăng tiếp cận và trải nghiệm cho khách hàng.