Hiển thị bộ lọc gồm bảng chữ cái từ A tới Z, khi nhấn vào chữ cái nào sẽ chỉ hiển thị các bài viết / sản phẩm bắt đầu bằng chữ cái đó.