Khi có quá nhiều nội dung cần trình bày trong chi tiết tin tức hoặc sản phẩm, bạn nên chia nhỏ nội dung ra thành nhiều mục nhỏ và hiển thị theo Tab. Phù hợp với các website có sản phẩm có nhiều thông tin chi tiết cao vd sản phẩm điện thoại, có nhiều tab như Giới thiệu tính năng, Cấu hình... hoặc sản phẩm tour du lịch (tab Giới thiệu tour, lịch trình chi tiết,...)