Giá cả của sản phẩm có thể thay đổi theo từng thời điểm và sẽ thuận lợi hơn cho khách hàng mua sỉ nếu có thể liên lạc tới cửa hàng và trao đổi kỹ hơn về sản phẩm. Vì vậy đối với website có nhu cầu bán sỉ thì việc ẩn giá và ẩn đặt hàng trên trang web hẳn là một nhu cầu thiết yếu.

Với công cụ có chức năng ẩn giá sản phẩm và ẩn nút đặt hàng này, quý khách có thể hướng tới đối tượng khách mua sỉ của mình một cách chính xác và hiệu quả hơn.