Đơn hàng cần quản lý ngày càng nhiều và số lượng sản phẩm cần nhập lên website là nhiều vô kể có thể mất khá nhiều  thời gian để thao tác. Quý khách cần phải xuất đơn hàng cũng như những dữ liệu khác ra file Excel để dễ dàng quản lý hơn?

Đáp ứng được như cầu đó. Ứng dụng xuất dữ liệu ra excel hỗ trợ quý khách xuất các dữ liệu cần thiết ra excel chỉ với một cái click chuột. Ngoài ra còn tiết kiệm thời gian nhập liệu sản phẩm bằng cách cho phép nhập trực tiếp bằng file excel. Giúp cho việc quản trị dữ liệu website chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. 

Các dữ liệu được xuất ra bao gồm:

  • Danh sách sản phẩm
  • Danh sách đơn hàng
  • Danh sách khách hàng