Bạn là chủ shop, website của bạn ngày càng có nhiều khách ghé thăm, vì vậy việc đầu tiên bạn nên làm là nâng cấp website về mặt thông tin. Ngoài việc chăm chút thêm thông tin chi tiết mô tả sản phẩm, bạn cũng nên bổ sung thêm các chuyên mục thông tin khác như kiến thức, mẹo vặt, preview sản phẩm, tin tức hoặc các dịch vụ giá trị gia tăng kèm mà bạn đang cung cấp cho khách hàng

Ứng dụng sẽ bổ thêm phân hệ tin tức vào web CHILI. Bạn có thể tạo các danh mục tin tức, bài viết, nội dung bài viết có thể chèn hình ảnh, video từ youtube.