• Giúp khách đặt hàng ngay trên trang chi tiết sản phẩm
  • Admin quản lý đơn hàng sẽ đơn giản hơn. 
  • Hỗ trợ sản phẩm biến thể. Sản phẩm có nhiều lựa chọn như màu sắc, kích thước…
  • Hỗ trợ chọn tỉnh thành nếu có sẵn state của quốc gia Việt Nam
  • Hỗ trợ nhập mã giảm giá
  • Chọn phương thức thanh toán