Tư vấn mẫu thiết kế

Bạn vẫn chưa tìm được mẫu thiết kế phù hợp? Hãy để CHILI giúp bạn, chỉ cần cung cấp cho chúng tôi vài thông tin cơ bản

Bước 1: Mô hình kinh doanh

Bước 2: Lĩnh vực kinh doanh

Vd: “thời trang”, “mỹ phẩm”,...

Bước 3: Chọn màu chủ đạo cho website