CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Định nghĩa từ ngữ:

 • Ngày đăng ký: là ngày Chili nhận được tiền thanh toán, nếu ngày nhận tiền trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ thì sẽ được tính vào ngày làm việc gần nhất tiếp theo.
 • Ngày kích hoạt: là ngày bạn nhận được thông tin dịch vụ được gửi từ hệ thống của Chili.
 • Ngày bàn giao: là ngày Chili hoàn tất mọi công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Tùy tính chất mỗi dự án sẽ có ngày bàn giao khác nhau, ngày bàn giao sẽ được Chili thông báo qua email.

Đối với các loại dịch vụ liệt kê sau đây. Chili cam kết hoàn tiền từ thời điểm dịch vụ đăng kí dịch vụ hoàn tất, cụ thể:

STTLoại dịch vụ
Dưới 3 ngàyTừ 3 đến ngày bàn giao.Sau thời điểm bàn giao.
1Web tiết kiệm, Web phổ thông, Web Doanh nghiệp, Landing PageHoàn 100% phí duy trì dịch vụ.

Hoàn 50% phí hoàn thiện.

Hoàn 100% phí các ứng dụng (add-on).

Hoàn 100% phí chức năng phát sinh.

Hoàn 100% phí duy trì dịch vụ.

Hoàn 50% phí chức năng phát sinh.

Không áp dụng chính sách hoàn tiền (*).
2Dịch vụ thiết kế LogoHoàn 50% tổng chi phí.
(Vẫn cung cấp các phương án thiết kế, nhưng không thực hiện chỉnh sửa và bàn giao tập tin gốc).
Không áp dụng chính sách hoàn tiền.Không áp dụng chính sách hoàn tiền.

 

Lưu ý:

 • Các loại dịch vụ không được liệt kê tại bảng trên sẽ không được áp dụng chính sách hoàn tiền.
 • Chính sách hoàn tiền còn được thể hiện trong Hợp Đồng, trường hợp các điểu khoản hoàn tiền trong hợp đồng khác với thỏa thuận sử dụng này thì Chili thực hiện theo Hợp Đồng.
 • Khách hàng pháp nhân Doanh Nghiệp: làm biên bản trả dịch vụ + xuất hóa đơn trả dịch vụ.
 • Khách hàng cá nhân: làm biên bản trả dịch vụ và hủy hóa đơn.

(*) Trừ trường hợp lỗi nghiêm trọng khiến website không hoạt động hoặc các tính năng đã bàn giao sai lệch so với Phụ Lục Hợp Đồng (ngoại trừ trường hợp bất khả kháng hoặc các tính năng chưa tới thời hạn bàn giao). Áp dụng chính sách hoàn tiền dựa trên số ngày không sử dụng và các tính năng còn lại Chili chưa hoàn tất.

Số tiền hoàn lại được tính như sau:

Tiền hoàn lại = Tổng tiền đã nộp - [Phí dịch vụ khác + Phí xử lý thuế + Phí chuyển khoản]

 • Phí dịch vụ khác: phí duy trì, addon, chức năng phát sinh, tên miền hoặc SSL cao cấp được khuyến mãi kèm theo (nếu dịch vụ đã được kích hoạt).
 • Phí xử lý thuế: chi phí liên quan hóa đơn đã xuất (nếu có).
 • Phí chuyển khoản: phí chuyển khoản trả lại mà ngân hàng thu.

Ví dụ: Ngày 01/10/2020 Khách hàng đăng ký dịch vụ Web Chili gói Doanh Nghiệp thời gian 12 tháng và 1 tên miền .com, tổng chi phí bao gồm:

 • Phí hoàn thiện web: 3.000.000 đ
 • Phí duy trì web: 499.000 đ/tháng
 • Phí tên miền .com: 299.000 đ
 • Phí chức năng phát sinh: 10.000.000 đ
 • Tổng chi phí dịch vụ: 19.287.000 đ
 • VAT (10%): 1.928.700 đ
 • Tổng chi phí khách hàng phải trả: 21.215.700 đ
 • Tổng thời gian bàn giao là 30 ngày

Trường hợp 1: Ngày 02/10/2020 (trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký) khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền -> Chili hoàn số tiền khách hàng đã thanh toán trừ đi chi phí đăng ký tên miền .com và 50% phí hoàn thiện: 19.287.000 đ – 299.000 đ - 1.500.000 đ  = 17.488.000 đ (chưa tính phí chuyển tiền của ngân hàng và các loại thuế liên quan).

 • Trường hợp khách hàng xuất hóa đơn trả dịch vụ: hoàn theo công thức, bao gồm 10% VAT: 17.488.000 đ + 1.748.800 đ = 19.236.800 đ
 • Trường hợp khách hàng không xuất hóa đơn trả dịch vụ: hoàn theo công thức và trừ 20% thuế Doanh Nghiệp: 17.488.000 đ - 3.497.600 đ = 13.990.400 đ

Trường hợp 2: Ngày 30/10/2020 (trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký, chưa vượt qua ngày bàn giao) khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền, dịch vụ đã xuất hóa đơn -> khách hàng làm biên bản thanh lý dịch vụ + chi phí liên quan hóa đơn (nếu có), sau đó Chili hoàn tiền 12 tháng chưa sử dụng trừ đi chi phí tên miền .com và 50% phí chức năng phát sinh: 19.287.000 đ - (3.000.000 đ + (10.00.000 đ x 50%) + 299.000 đ) = 10.988.000 đ

 • Trường hợp khách hàng xuất hóa đơn trả dịch vụ: hoàn theo công thức, bao gồm 10% VAT: 10.988.000 đ + 1.098.800 đ = 12.086.800 đ
 • Trường hợp khách hàng không xuất hóa đơn trả dịch vụ: hoàn theo công thức trừ 20% thuế Doanh Nghiệp: 10.988.000 đ -  2.197.600 đ = 8.790.400 đ

Được cập nhật mới nhất vào ngày 07/07/2021