ĐIỀU KHOẢN HOÀN TIỀN

Các Điều khoản hoàn tiền này là thỏa thuận pháp lý giữa Công ty Cổ phần CHILI ('CHILI', 'chúng tôi') và mỗi khách hàng của chúng tôi ('bạn', 'Quý khách', ‘khách hàng’) khi sử dụng các dịch vụ tại CHILI (gọi chung là 'dịch vụ').

Khi bạn đã sử dụng dịch vụ tại CHILI, cho dù với bất kỳ gói dịch vụ nào và tại thời điểm nào, chúng tôi luôn mong muốn đem lại trải nghiệm và sản phẩm tốt nhất cho bạn. Tuy nhiên, khi bạn không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ tại CHILI, dù rất tiếc nhưng chúng tôi sẵn lòng hoàn lại chi phí bạn đã chi trả.

CHILI sẽ hoàn tiền cho bạn theo công thức sau:

CÁC DỊCH VỤ KHÔNG HOÀN TIỀN:

  • Dịch vụ tên miền
  • Các khuyến mãi đã áp dụng
  • Các chức năng được lập trình theo yêu cầu riêng của khách hàng. Ngoại trừ trường hợp CHILI không làm xong hoặc làm sai yêu cầu của bạn.

TRONG THỜI GIAN 07 NGÀY KỂ TỬ LÚC ĐĂNG KÝ

Hoàn 100% phí dịch vụ, bao gồm cả phí chuyển tiền và VAT.

KỂ TỪ SAU MỐC THỜI GIAN 07 NGÀY

  • Dịch vụ Website: Đơn giá gói dịch vụ x Số tháng sử dụng còn lại
  • Bizmail: Đơn giá gói dịch vụ x Số tháng sử dụng còn lại
  • Logo: Hoàn 50% số tiền đã thanh toán