CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HOÀN THIỆN NỘI DUNG LẦN ĐẦU

TỔNG QUAN

Chào mừng bạn đến với công ty cổ phần Chili, xin vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng dịch vụ tại Chili. Vì chính sách có chứa những thông tin quan trọng đến trách nhiệm của của Chili và bạn cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho bạn khi sử dụng dịch vụ tại Chili.

Website của chúng tôi và những Dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Chili. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website www.chili.vn đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Chính sách hỗ trợ hoàn thiện nội dung lần đầu này.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Khi bạn đặt hàng dịch vụ website tại Chili, ở giai đoạn đầu tiên chúng tôi sẽ bàn giao cho bạn giao diện và nội dung theo đúng mẫu bạn chọn ở Kho Giao Diện (https://www.chili.vn/thiet-ke-web/kho-giao-dien/), bạn phải cung cấp cho Chili các thông tin đặc thù của bạn để chúng tôi thực hiện công việc hoàn thiện website lần đầu, cụ thể:

Các thông tin cơ bản

 • Logo công ty, cửa hàng: Nếu Quý khách chưa có logo, đăng ký thiết kế logo mới tại https://www.chili.vn/chili-thiet-ke-logo
 • Tên công ty, cửa hàng: Thông tin này sẽ được dùng làm tiêu đề web và dòng chữ bản quyền.
 • Địa chỉ: Thông tin này sẽ được dùng ở chân trang và trang liên hệ.
 • Số điện thoại: Thông tin này sẽ được dùng ở trang liên hệ.
 • Email liên hệ: Thông tin này sẽ được dùng ở chân trang và trang liên hệ.
 • Thông tin liên hệ khác (nếu có): Trong trường hợp Quý khách cần thể hiện thêm nhiều thông tin như Mã Số Thuế, các văn phòng đại diện.
 • Tên miền chính để chạy web: Nếu Quý khách chưa có tên miền, đăng ký tên miền tại https://www.chili.vn/ten-mien
 • Bài viết giới thiệu công ty, cửa hàng
 • Ảnh để thiết kế banner: Ảnh rõ nét, chất lượng cao, kèm theo thông điệp hiển thị trên mỗi banner.

Nhập liệu theo gói Web đã đăng ký

 • Danh mục bài viết, tin tức, sản phẩm (gọi là đơn vị tin): 01 đơn vị tin sẽ bao gồm không quá 05 hình ảnh kèm theo, nếu đơn vị tin chứa 10 hình ảnh sẽ được tính 2 đơn vị tin.
 • Để tăng tính thẩm mỹ của website, Quý khách vui lòng cung cấp giúp Chili hình ảnh đại diện có chất lượng cao, nén vào file riêng (định dạng .zip .rar .7z), hạn chế dán hình trong tập tin Word hoặc Excel để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
 • Thay đổi màu chủ đạo: Quý khách được đổi màu chủ đạo website miễn phí 1 lần sau 07 ngày kể từ ngày đăng ký. Vui lòng cung cấp màu muốn đổi hoặc sử dụng công cụ chọn màu tại https://colours.chili.vn
 • Lưu ý, chỉ chọn 1 màu chính duy nhất, CHILI sẽ chủ động phối màu tổng thể cho phù hợp.

Các định dạng tại liệu Chili hỗ trợ tiếp nhận

 • Các dạng tập tin được lưu trữ trên máy tính: Microsoft Word (.doc, .docx), Microsoft Excel (.xls, .xlsx), Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx), Adobe Acrobat (.pdf), và các dạng tập tin hình ảnh (.jpg, .gif, .bmp)
 • Địa chỉ website trong trường hợp bạn yêu cầu sao chép nội dung từ một website tham khảo.

Số lượng định mức các đơn vị tin tùy thuộc vào gói dịch vụ Chili mà bạn đã đăng ký, khi bạn đã được Chili thực hiện hết số lượng định mức nhập liệu và bạn tiếp tục có nhu cầu để Chili thực hiện thì bạn phải sử dụng các dịch vụ hoàn thiện có phí.

Bạn cũng đồng ý rằng Chính sách hoàn thiện nội dung lần đầu không phải là dịch vụ sáng tạo / viết nội dung, trừ khi bạn đặt mua dịch vụ viết bài có phí.

Tùy theo từng điều kiện cụ thể, Chili có thể hỗ trợ bạn việc chủ động tìm kiếm nội dung / hình ảnh dựa trên các tiêu chí ngành nghề bạn cung cấp, các thông tin Chili tìm kiếm hoàn toàn khách quan trên Internet và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc bản quyền sao chép, số lượng định mức hỗ trợ ở công việc này không quá 30% tổng định mức nhập liệu theo gói dịch vụ bạn đã chọn.


Điều khoản được cập nhật mới nhất vào ngày 22/04/2021