CHÍNH SÁCH BÀN GIAO MÃ NGUỒN 

Gói dịch vụ áp dụng:

  • Gói Doanh nghiệp
  • Gói Phổ thông

Điều kiện bàn giao:

Thời hạn đăng ký tối thiểu 3 năm.

Quy trình bàn giao:

1. Tiếp nhận yêu cầu bàn giao qua email support@matbao.ws hoặc qua tổng đài 028 77777999

2. Thời gian xử lý: 3 ngày làm việc từ khi tiếp nhận yêu cầu

3. Thông tin bàn giao bao gồm:

  • Liên kết tải mã nguồn bao gồm database (cơ sở dữ liệu) và source (các tập tin mã nguồn)
  • Biên bản bàn giao

Chính sách hỗ trợ:

Không bảo hành và hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến mã nguồn đã bàn giao


Điều khoản được cập nhật mới nhất vào ngày 7/1/2022